Wednesday, May 2, 2007

Magasin

Here's an excerpt of an E-heads song entitled Magasin translated to Hiligaynon.

F:Nakita kita sa isang magasin
Dilaw ang 'yong suot at buhok mo'y green
Sa may tindahan sa may Baclaran
Napatingin, natulala sa iyong kagandahan

Naalala mo pa ba nung tayo pang dalawa
Di ko akalain sisikat ka
Medyo pangit ka pa nun
Ngunit ngayon

Iba na iyong ngiti
Iba na iyong tingin
Nagbago na lahat sa iyo
Sana'y di nakita
Sana'y walang problema
Pagkat kulang ang dala kong pera
Pambili, pambili sa mukha mong maganda

E: I saw you in a magazine
You are dressed in yellow
and your hair is green
in a shop in Baclaran
I was mesmerized and
hynoptized by your beauty

Do you remember when we were still together?
I didn't expect that you'll get famous as
you were quite ugly then but now...

Your smile is different
Your look is different
Everything has changed in you
I wish I didn't see it
then maybe I wouldn't have any problem
because I don't have enough money
to buy your pretty face

I: Nakit-an ta ka sa isa ka magasin
Yellow ang sul-ob mo kag buhok mo green
Sa may tiangge sa may Baclaran
Napatulok, naurungan sa imo katahumon

Nadumduman mo pa sang kita pa nga duha
Wala gid ko naghuna-huna nga maging sikat ka
Medyo law-ay ka pa sadto pero subong

Lain na imo yuhum
Lain na imo tulok
Naglain na tanan sa imo
Tani wala nakita,
Tani wala ko problema
Kay kulang ang dala ko nga kwarta
Pambakal, pambakal sa tahum mo nga itsura

Sunday, April 29, 2007

Ili-ili

F: Bata, bata tulog na
Wala dito ang iyong nanay
Nagpunta ng tindahan, bumiling tinapay
Bata, bata tulog na.

E: Little one, little one, sleep now
Your mother is not here,
She went to the store to buy bread
Little one, little one, sleep now.

I: Ili-ili, tulog anay,
Wala diri imong nanay,
Kadto tienda bakal papay,
Ili-ili, tulog anay

Thursday, April 26, 2007

Sa Diin?

Here are a few Filipino words for prepositions translated into Ilonggo

Dulo (End) - Unhan/Punta
Tabi (By, Beside) - Higad
Gilid (Side) - Kilid
Kaliwa (Left) - Wala
Kanan (Right) - Tu-o
Bago (Before) - Antes

A couple of sentences, as examples. F = Filipino, E = English, and I = Ilonggo.

Example 1:

F: "Nakita namin si Brownie at Bantay naghaharutan sa tabi ng daan."

E: "We saw Brownie and Bantay horsing around by the road."

I: "Nakita namon si Brownie kag Bantay gadogsing sa higad dalan."

Example 2:

F:"Pinsan ni Domeng yung nakaupo sa kaliwa na silya."

E:"The girl seated on the left chair is the cousin of Domeng."/"The girl seated on the left chair is Domeng's cousin."

I:"Kas-a ni Domeng ang nagapungko sa wala nga siya."

Tuesday, April 24, 2007

Sa balay bala.

Here are a few Filipino words for family members translated into Ilonggo.

Tatay (Father) - Wanggo, Wanggo Jones
Nanay (Mother) - Wangga, Wangga Jones
Kapatid na lalaki (Brother) - Utod; Kuya (older brother) Manong
Kapatid na babae (Sister) - Utod; Ate (older sister) Manang
Nakababatang Kapatid (Younger sibling) - Manghod
Pinsan (Cousin) - Kas-a
Tiyuhin (Uncle) - Ankil
Tiyahin (Aunt) - Anti
Aso (Dog) - Brown-i

A couple of sentences, as examples. F = Filipino, E = English, and I = Ilonggo.

Example 1

F:"Hala, kinagat ng aso si Tiyo Domeng!"

E:"Hey, the dog bit Uncle Domeng!"

I:"Hala, gin kagat ni Brown-i sa Ankil Domeng!"

Example 2

F:"Huwag mo gamitin ang sapatos ni tatay kung ayaw mong mabatukan ni nanay."

E:"Don't wear dad's shoes if you don't want mom to hit you."

I:"Indi pagsul-uba ang sapatos ni wanggo kung indi ka gusto maduklan ni wangga."

Monday, April 23, 2007

Animal Planet

Here are a few Filipino words for animals translated into Ilonggo.

Langgam (Ant) - Subay
Ibon (Bird) - Pispis
Aso (Dog) - Ido
Pusa (Cat, or Ket) - Kuring
Kalabaw (Carabao) - Karabaw
Butiki (Lizard) - Tiki
Kambing (Goat) - Kanding
Kalapati (Pigeon) - Pating
Gagamba (Spider) - Damang
Daga (Mouse/Rat) - Giting

A couple of sentences, as examples. F = Filipino, E = English, and I = Ilonggo.

Example 1

F: "Naku, pinasok ng daga ang kulungan ng baboy. Nagtakbuhan tuloy sila at ginulo ang mga kalabaw."

E: "The mice somehow found their way into the pigsty. This made the pigs run into the field, which in turn frightened the grazing carabaos.

I: "Ay, ginsulod sang giting ang tangkal sang baboy. Nagdalagan sila kag gingamo ang mga karabaw."

Example 2

F: "Hala, lumipad na ang kalapati!"

E: "Hey, the pigeon flew away!"

I: "Hala, naglupad ang pating!"